Kinsizler Enerji

Orta gerilim dağıtım Trafo merkezleriTRAFO


Direk tipi trafolar 400kVA dahil kullanılabilir fakat beton köşk tipi trafo merkezleri 400kVA den büyük güçleri beslemek için orta gerilimi alçak gerilim kademesine düşürerek alçak gerilimden enerji dağıtımı için trafo merkezi olarak kurulur. Orta gerlimden veya alçak gerilimden ölçmek için sayaç kullanılara dizayn edilir. Yeni Trafo tesisi veya güç arttırımı için ilk aşama ihtiyaç olan güçü hesaplayarak trafo gücüne karar verilir. Daha sonra Enerji Müsade Belgesi müracatı yapılmalıdır. Enerji müsade belgesindeki şarta göre orta gerlim projesi çizilir ve onay için yetkili kuruma verilir.


Trafo ve kourma elipmanları kapalı bir alan içinde bulunması gerilim malzemelerinin insan ve canlı temasını engeller. Hava şartlarına bağlı olmadan gerekli kontroller yapılabilir. Hava şartlarına bağlı olarak elektrik kesintileri en az düzeyde olur. Şehir içindeki trafo merkezleri hava hattı ve ayrıca yeraltı kabloları ile dağıtım yapabilme olanağı mevcuttur.


O.G. kablolarının tranşelerinin açılması Kabloların uygun derinlikte ve yönetmeliklere göre döşenmesi, ek muflarının ve kablo başlıklarının yapılma uygulamaları. Köşk tipi trafo merkezle-rinin projelendirilmesi, O.G. malzemesinin temini, İşletme ve koruma topraklamasının yapılması, Meger topraklama cihazıyla ölçümü, A.G. Panosu, Kompanzayon Panosunun hazırlanması uygulamaları firmamızda yapılmaktadır.


 


 


 


 BETON KÖŞK


Beton Köşk adından anlaşılacağı gibi  betonarme yapıdır. Kesici hücre, koruma hücresi, ölçü hücresi, giriş ve çıkış hücresi, trafo ve ekipmalarını beton köşk içinde muhafaza edelir ve dağıtım merkezleri denir. Bunlar sabit tesisler olarak da adlandırılır.


Güvenlik ve estetik açıdan diğer trafo merkezlerinden daha çok tercih edilirler. Fakat kurulum aşamasındaki maliyeti diğer trafo merkezlerine yönlendirmektedir. 400KVA - 25 MVA arasındaki yükleri beslemede kullanılabilmektedir. Beton mahfazaların dış yüzeyleri silikon bazlı dış cephe kaplama malzemesi ile kaplanır. Trafo bölümünün toprakla temas eden yüzeyleri bitüm lateks emülsiyonu ile kaplanacaktır. 

web hosting